The elaboration sets of management
measuresat national level
for the species

Castor fiber, Lutra lutra and

Mustela lutreola

romanaEnglish (United Kingdom)

Achizitii publice

 
 
 

S-au încheiat procedurile de achizi?ie public? din cadrul proiectului.

 

 

 

 

Planul de achizitii  

 

1. Închiriere spa?iu de lucru - documentatie de atribuire (atribuita)

2. Servicii de comunicatii si internet - documentatie de atribuire (atribuita)

3. Achizitie mobilier de birou - documentatie de atribuire (atribuita)

4. Achizitie echipament de teren - documentatie de atribuire (atribuita)

5. Achizitie echipamente - documentatie de atribuire (atribuita)

6. Servicii de promovare, instruire, audit - documentatie de atribuire (atribuit Lot 3)

7. Servicii de promovare, instruire - documentatie de atribuire republicare 1 (Loturile 1 si 2)

8. Servicii de promovare, instruire - documentatie de atribuire republicare 2 (Loturile 1 si 2)

9. Achizitie echipamente - documentatie de atribuire - republicare (Lotul 2)

10. Achizitie materiale drenaj si substante repelente - documentatie de atribuire

11. Servicii de instruire - documentatie de atribuire - republicare

12. Achizitie materiale drenaj si substante repelente - documentatie de atribuire - republicare 1

13. Achizitie materiale drenaj si substante repelente - documentatie de atribuire - republicare 2

14. Servicii de promovare a obiectivelor proiectului, instruire a personalului APM si custozilorRepublicare 4.

15. Servicii pentru intreprinderi: drept, marketing, consultanta, recrutare, tiparire si securitate: Lot 2 -Instruirea personalului APM si a custozilor in vederea cresterii capacitatii institutionale de management al ariilor protejate - Republicare 5.