CONFERINTE SI SIMPOZIOANE

 

Primul an al proiectului - INVITATIE (click aici pentru fisier PDF)

Vor fi organizate trei conferin?e de informare în ianuarie 2013.
Al doilea an al proiectului

Simpozionul "Managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola în România" va avea loc în ianuarie 2014

Ultimul an al proiectului

În decembrie 2014, proiectul vor organiza ultimele trei conferin?e de informare.