Comunicate de presa

 

logouri s

 

 

La începutul lunii Martie a fost lansat la Bra?ov proiectul “Elaborarea setului de m?suri de management, la nivel na?ional, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra ?i Mustela lutreola”. Valoarea total? a proiectului este de 2.822.021 lei, fina?area fiind asigurat? din fonduri europene (Fondul European de Dezvoltare Regional?) ?i de c?tre Guvernul Romaniei, prin Programul Sectorial “Mediu”. Beneficiarul proiectului este Funda?ia Carpa?i în parteneriat cu Ministerul Mediului ?i P?durilor, Directia Biodiversitate.

Proiectul se desfa?oar? pe o durata de 3 ani ?i î?i propune ca obiectiv general s? deruleze activit??i la nivel na?ional în scopul protec?iei ?i conserv?rii speciilor de mamifere semiacvatice Castor fiber (castorul berbul), Lutra lutra (vidra), Mustela lutreola (nurca), cuprinse în Anexa 2 a Directivei Consiluilui Europei 92/43EEC.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt

  • Elaborarea seturilor de m?suri de management la nivel national pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra ?i Mustela lutreola;
  • Implementarea unor solu?ii tehnice în vederea reducerii pagubelor ?i implicit a conflictelor;
  • Informarea grupurilor de interese ?i instruirea factorilor implica?i în managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola.

Prin activit??ile pe care le presupune, proiectul urm?reste o mai bun? cunoa?tere a situa?iei actuale a unor specii de Mustelidae (vidra – Lutra lutra ?i nurca european? – Mustela lutreola) ?i a castorului eurasiatic (Castor fiber), precum ?i la identificarea m?surilor de management ?i a unor solu?ii a c?ror implementare favorizeaz? conservarea la nivel na?ional a acestor specii de interes conservativ comunitar.

In acest context pentru specia Castor fiber ac?iunile se vor derula pe râurile Olt, Mure? ?i Ialomi?a ?i afluen?ii principali ai acestora. De asemenea se inten?ioneaz? s? se determine distribu?ia ?i efectivele de castor existente în nordul ??rii, pe râul Tisa ?i afluen?ii acesteia (exemplare care provin din Ungaria). Pentru vidr?, studiul este extins la întreg teritoriul ??rii, întrucât acast? specie este raspândit? pe majoritatea râurilor populate cu pe?te de pe teritoriul României. În ceea ce prive?te nurca – Mustela lutreola, arealul cert este reprezentat de Rezerva?ia Biosferei Delta Dun?rii.

 

Echipa care va implementa activit??ile este format? din exper?i în conservarea faunei, biologi, sociologi, exper?i în probleme de constientizare, IT si GIS (sistem informational geografic).

 comunicat2 scanats

CONFERINTELE CU TEMA

Prezent si perspective in managementul mamiferelor semiacvatice protejate

click pe link pentru fisier PDF

 

 

 

 

comunicat de presa FC-1

 

SESIUNE DE INSTRUIRE A PESONALULUI APM

SI AL CUSTOZILOR ARIILOR PROTEJATE

29 IULIE 2013 ora 10:30

click aici pentur fisier pdf.

 

 

 

  

Comunicat de presa instruire 2014 ian

 

 

SESIUNE DE INSTRUIRE A PESONALULUI APM 

SI AL CUSTOZILOR ARIILOR PROTEJATE

20 FEBRUARIE 2014 ora 10:30

click aici pentur fisier pdf.

 

 

 

 

 

Comunicat de presa simpozion

 

 

Simpozionul:
”Managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola în România”,  

descarca pdf aici

 

 

 

 

 

 

 Comunicat de presa iulie 2014 copy

 

Elaborarea seturilor de m?suri de management, la nivel
na?ional, pentru speciilor Castor fiber, Lutra lutra ?i mustela lutreola, solu?ii tehnice în vederea
men?inerii st?rii de conservare a castorului ?i vidrei.

descarca pdf aici

 

 

 

 

 

 Untitled-1

 

Intalnirea de lucru:
”Managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola în România”,  

 

descarca pdf aici

 

 

 

 

 

 

 comunicat de presa conferinte dec 2014 

 

Conferintele:

”Managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola în România”,  

 

      descarca pdf aici

 

 

 

 

Comunicat de presa Sesiune instruire decembrie 2014 

 

Sesiune de instruire a personalului APM ?i

al custozilor ariilor naturale protejate

descarca pdf aici

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informa?ii suplimentare referitoare la implementarea acestui proiect va rug?m s? contacta?i:

Funda?ia Carpati: http://www.fundatiacarpati.ro/posmediu.htm

Telefon/Fax: +40 268 330567 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it