Obiectivele şi activităţile proiectului

 

Obiectivele propuse sunt în concordanţă cu strategia de finanţare a POS Mediu, Axa 4, privind conservarea diversităţii biologice, a speciilor de faună sălbatică şi asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate.

Elaborarea seturilor de măsuri de management la nivel naţional pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola;

Implementarea unor soluţii tehnice în vederea reducerii pagubelor și implicit a conflictelor;

Informarea grupurilor de interese şi instruirea factorilor implicați în managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola.

                        

Activităţile proiectului pe obiective:

 

Obiectivul 1. Elaborarea seturilor de măsuri de management la nivel naţional pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola;

A.1. Analiza stării de conservare a speciei Castor fiber la nivel naţional

A.2. Analiza stării de conservare a speciei Lutra lutra la nivel naţional

A.3. Analiza stării de conservare a speciei Mustela lutreola la nivel naţional

A.4. Analiza grupurilor de interese şi a contextului socio-economic

A.5. Determinarea tipurilor şi nivelului conflictelor om-castor

A.6. Clasificarea şi cuantificarea conflictelor om-vidră

A.7. Studiu privind impactului construcţiilor hidrotehnice asupra speciilor Castor fiber şi Lutra lutra.

A.8. Studiu privind calculul compensaţilor necesare în cazul pagubelor produse de castor și vidră.

A.9. Elaborarea seturilor de măsuri de management la nivel naţional pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra şi Mustela lutreola.

Obiectivul 2. Îmbunătăţirea stării de conservare a castorului şi vidrei în siturile Natura 2000;

D.1. Implementarea unor soluţii tehnice în vederea menţinerea stării de conservare a castorului şi vidrei în 3 situri Natura 2000

Obiectivul 3. Conştientizarea grupurilor de interes şi instruirea factorilor implicați în managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola.

E.1. Promovarea obiectivelor şi diseminarea rezultatelor proiectului

F.1. Instruirea personalului APM şi a custozilor în vederea creşterii capacităţii instituţionale de management al ariilor protejate.

Alte activităţi

Activităţi de management al proiectului (MP)

MP.1. Managementul proiectului

MP.2. Audit