logo proiectProiectul Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel naţional, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra şi Mustela lutreola” îşi propune să implementeze activităţi care au ca finalitate protecţia şi conservarea acestor trei specii de mamifere semiacvatice cuprinse în Anexa 2 a Directivei Consiliului Europei 92/43EEC, prin elaborarea unor seturi de măsuri de management adecvate şi coerente.

Acronimul proiectului: CLMAN, Cod  SMIS-CSNR 36515. Durata proiectului: 01.03.2012 - 28.02.2015.
                             Nr. contract: 128261 din 01.03.2012. Beneficiar: „Fundaţia Carpaţi”.
 
Pentru informaţie detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană va invitam sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro
„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.”
„Conţinutul acestui material nu reprezintă ȋn mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau al Guvernului României.”