logo proiectProiectul Elaborarea seturilor de m?suri de management, la nivel na?ional, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra ?i Mustela lutreola” î?i propune s? implementeze activit??i care au ca finalitate protec?ia ?i conservarea acestor trei specii de mamifere semiacvatice cuprinse în Anexa 2 a Directivei Consiliului Europei 92/43EEC, prin elaborarea unor seturi de m?suri de management adecvate ?i coerente.

Acronimul proiectului: CLMAN, Cod  SMIS-CSNR 36515. Durata proiectului: 01.03.2012 - 28.02.2015.
                             Nr. contract: 128261 din 01.03.2012. Beneficiar: „Funda?ia Carpa?i”.
 
Pentru informa?ie detaliate despre celelalte programe cofinan?ate de Uniunea European? va invitam sa vizita?i www.fonduri-ue.ro
„Proiect cofinan?at din Fondul European de Dezvoltare Regional?.”
„Con?inutul acestui material nu reprezint? ?n mod obligatoriu pozi?ia oficial? a Uniunii Europene sau al Guvernului României.”